SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Miejski Konkurs „Wirtualny wiosenny spacerek” Szkolny Konkurs "Wirtualny wiosenny spacerek" Międzyszkolny Konkurs Poetycki Szkolny Konkurs "Mam Talent" Konkurs Piosenki Angielskiej MATEMATYCZNY PIKNIK VI Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny "Z polszczyzną za pan brat" II Międzyszkolny Konkurs Literacki "I młodzi listy piszą..." Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego o Tytuł Master of English Konkurs czytelniczy "Czy znasz przygody bociana Kajtka?" Droga, prędkość, czas na rowerze V Miejski Konkurs Piosenki Turystycznej Konkursy Świąteczne

Szkolne konkursy

Miejski Konkurs „Wirtualny wiosenny spacerek”

pod hasłem: „Przyroda najwdzięczniejszym obiektem poznania”

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 

zaprasza uczniów klas IV - V do udziału w miejskim konkursie

„Wirtualny wiosenny spacerek” 
- komputerowy test wiedzy przyrodniczo – ekologicznej 

 

1.    Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu, ul. Kisielewskiego 4b

2.    Cele:
- zapoznanie uczniów z przyrodą w najbliższej okolicy (teren Sosnowca)
- dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy
- rozwijanie poczucia więzi z przyrodą
- rozwijanie zainteresowań i zamiłowań przyrodniczych i ekologicznych
- promowanie działań sprzyjających ochronie środowiska przyrodniczego

3.    Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych z klas IV i V.

4.    Konkurs odbędzie się dnia 9 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 12.30.

5.    Uczniowie indywidualnie rozwiązują komputerowy test wiedzy i umiejętności przyrodniczo – ekologicznych.
(literatura: podręczniki do przyrody; Przyroda Sosnowca P. Cempulik, K. Holeksa)

6.    Szkoła może zgłosić do 2 uczestników (jeden – kl. IV, jeden – kl. V)
Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwa szkoły
- imiona i nazwiska uczniów, klasa 
- imię i nazwisko nauczyciela oraz jego e-mail

7.    Zgłoszenia do konkursu prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:  hamryszak@tlen.pl
do 5 maja 2017r. (piątek)

8.    Zgłoszenie uczniów do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych oraz prezentowanie wizerunku uczestników w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.

9.    Ogłoszenie wyników: 
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród. Wyniki zostaną umieszczone na  stronie internetowej szkoły: http://sp40sosnowiec.edupage.org

10.    Uwagi:
Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorek: e-mail: hamryszak@tlen.pl  


11.    Organizatorki: mgr M. Hamryszak, mgr M. Hollek, mgr I. Wnęk

dodała: MH