SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej Konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej Konkurs na album multimedialny z okazji 92. urodzin Królowej Elżbiety II Konkurs plastyczny - biblioteka Miejski Konkurs „Wirtualny wiosenny spacerek” Konkursy szkolne - XXVI DNI ZIEMI II Międzyszkolny Konkurs Poetycki "Poezja - mowa uczuć!" Magiczny Świat J. Brzechwy Sosnowiecki Lider Ekologii Szkolny Konkurs "Mam Talent" MATEMATYCZNY PIKNIK VIII Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny "Z polszczyzną za pan brat" Droga, prędkość, czas na rowerze V Miejski Konkurs Piosenki Turystycznej Konkurs plastyczny "Zimą bezpiecznie w górach i w mieście" Szkolny konkurs plastyczny POCZTÓWKA DLA NIEPODLEGŁEJ

Szkolne konkursy

V Miejski Konkurs Piosenki Turystycznej

                              

 

V MIEJSKI  KONKURSU

PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

 

dla uczniów szkół podstawowych       

z miasta Sosnowca

 

 

1. Organizatorzy:

  • Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu
  • Szkoła Podstawowa nr. 40 w Sosnowcu

2. Cele konkursu

  • Popularyzacja piosenki turystycznej wśród dzieci i młodzieży
  • Integracja zespołów oraz środowiska turystycznego w Sosnowcu
  • Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych utworów.
  • Promowanie młodych talentów.
  • Wyłonienie utalentowanej młodzieży i zachęcenie jej do dalszej pracy twórczej.
  • Doskonalenie poziomu wykonawczego uczestników.
  • Wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów między uczestnikami konkursu.
  • Realizacja podstawy programowej z zakresu przedmiotu Muzyka

 

3. Konkurs odbędzie się 1 grudnia 2017 r. ( piątek) godz.13.00

Termin zgłoszenia upływa z dniem:  24 listopada 2017 r.

Zgłoszenia:  sp40@sosnowiec.edu.pl

 

4. Warunki uczestnictwa:

Kategoria I – soliści klas I – III;

Kategoria II – soliści klas IV – VII;

Kategoria III – zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne  klas I-III

Kategoria IV– zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne  klas IV-VII

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VII szkół podstawowych z Sosnowca

Do konkursu szkoła może zgłosić jednego solistę i  jeden zespół dzieci klas I-III  oraz jednego solistę
i jeden zespół klas IV-VII. (w każdym zespole max 5 osób).

Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku polskim o tematyce turystycznej.

Wykonawcy przygotowane utwory prezentują  z akompaniamentem instrumentu bądź
z półplaybackiem (bez głosu).

O kolejności występów decyduje organizator. Organizator powołuje Komisję Konkursową
i zapewnia sprzęt nagłaśniający.

 

5. Kryteria oceny

- walory głosowe,

- muzykalność,

- sposób aranżacji,

- własną interpretację

- osobowość sceniczna uczestników konkursu.

- ogólny wyraz artystyczny;

- dobór repertuaru zgodny z tematem konkursu i wiekiem wykonawcy.

 

Prosimy, aby wszyscy uczestnicy i goście posiadali  obuwie zmienne,

ponieważ impreza odbędzie się w sali gimnastycznej.