SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej Konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej Konkurs na album multimedialny z okazji 92. urodzin Królowej Elżbiety II Konkurs plastyczny - biblioteka Miejski Konkurs „Wirtualny wiosenny spacerek” Konkursy szkolne - XXVI DNI ZIEMI Magiczny Świat J. Brzechwy Sosnowiecki Lider Ekologii Szkolny Konkurs "Mam Talent" MATEMATYCZNY PIKNIK VI Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny "Z polszczyzną za pan brat" Droga, prędkość, czas na rowerze V Miejski Konkurs Piosenki Turystycznej Konkurs plastyczny "Zimą bezpiecznie w górach i w mieście"

Szkolne konkursy

Konkurs plastyczny "Zimą bezpiecznie w górach i w mieście"

Regulamin konkursu plastycznego - „Zimą bezpiecznie w górach i w mieście”  

 Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 40 w Sosnowcu.

 W Konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu.

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci .

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

3. Uwrażliwianie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw.

 

Założenia organizacyjne

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.

4. Praca powinna być wykonana na kartce o formacie A 3wykonana techniką dowolną. Mile widziana  wyklejanka, collage.

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 

Warunki Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w  kategoriach wiekowych klasy I- III.

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 19.01.2018.

3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

 

Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 26.01.2018r.

4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.

 

 

      Organizatorzy:    

      mgr Anna Skołucka 

      mgr Ewa Łudzeń  

 

 

 

 

 

 

 

Dodała: DU