SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Sosnowiecki Lider Ekologii Miejski Konkurs „Wirtualny wiosenny spacerek” Szkolny Konkurs "Wirtualny wiosenny spacerek" Międzyszkolny Konkurs Poetycki Szkolny Konkurs "Mam Talent" Konkurs Piosenki Angielskiej MATEMATYCZNY PIKNIK VI Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny "Z polszczyzną za pan brat" II Międzyszkolny Konkurs Literacki "I młodzi listy piszą..." Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego o Tytuł Master of English Konkurs czytelniczy "Czy znasz przygody bociana Kajtka?" Droga, prędkość, czas na rowerze V Miejski Konkurs Piosenki Turystycznej Konkurs plastyczny "Zimą bezpiecznie w górach i w mieście"

Szkolne konkursy

Konkurs plastyczny "Zimą bezpiecznie w górach i w mieście"

Regulamin konkursu plastycznego - „Zimą bezpiecznie w górach i w mieście”  

 Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 40 w Sosnowcu.

 W Konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu.

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci .

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

3. Uwrażliwianie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw.

 

Założenia organizacyjne

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.

4. Praca powinna być wykonana na kartce o formacie A 3wykonana techniką dowolną. Mile widziana  wyklejanka, collage.

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 

Warunki Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w  kategoriach wiekowych klasy I- III.

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 19.01.2018.

3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

 

Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 26.01.2018r.

4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.

 

 

      Organizatorzy:    

      mgr Anna Skołucka 

      mgr Ewa Łudzeń  

 

 

 

 

 

 

 

Dodała: DU