SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Panel lekcyjny
Dyrekcja Sekretariat Kadra Pedagogiczna Wizja i misja Model absolwenta - praca uczniów Historia szkoły Opieka medyczna Nasi darczyńcy i partnerzy Przyjaciele Szkoły Odznaczenia, Listy Gratulacyjne CERTYFIKATY I DYPLOMY Działalność charytatywna Wolontariat Publikacje

O szkole

Dyrekcja

Szkoła Podstawowa nr 40 to szkoła z tradycjami, dbająca o wszechstronne kształcenie, które sprzyja sukcesom edukacyjnym uczniów  i absolwentów. Jest to szkoła, która podąża za zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, wyróżniając się aktywnością w wielu dziedzinach. Aktywność to słowo, które wyjątkowo trafnie charakteryzuje  naszą szkołę naszych uczniów, absolwentów, rodziców i  nauczycieli. Za nieustanny rozwój w wielu dziedzinach szkolnej działalności szkoła została wyrożniona ogólnopolskim tytułem "Aktywna Szkoła - Aktywny Uczeń" oraz Certyfikatem "Szkoła w Ruchu".

Prezentacja - 1

Prezentacja - 2

Prezentacja - 3

 

Dyrektor Szkoły - mgr Dorota Wiśniewska

    

Wicedyrektor Szkoły - mgr Anita Zgoda

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sosnowiec.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3.
 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach,

ul. Powstańców 41a

Delegatura Sosnowiec, ul. Krzywa 2