SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej Konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej Konkurs na album multimedialny z okazji 92. urodzin Królowej Elżbiety II Konkurs plastyczny - biblioteka Miejski Konkurs „Wirtualny wiosenny spacerek” Konkursy szkolne - XXVI DNI ZIEMI II Międzyszkolny Konkurs Poetycki "Poezja - mowa uczuć!" Magiczny Świat J. Brzechwy Sosnowiecki Lider Ekologii Szkolny Konkurs "Mam Talent" MATEMATYCZNY PIKNIK VIII Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny "Z polszczyzną za pan brat" Droga, prędkość, czas na rowerze V Miejski Konkurs Piosenki Turystycznej Konkurs plastyczny "Zimą bezpiecznie w górach i w mieście" Szkolny konkurs plastyczny POCZTÓWKA DLA NIEPODLEGŁEJ

Szkolne konkursy

Miejski Konkurs „Wirtualny wiosenny spacerek”

 

 „Blisko Ziemi i drugiego człowieka”

 

25 kwietnia odbył się Miejski Konkurs „Wirtualny wiosenny spacerek”. Udział w nim wzięli uczniowie klas IV i V z 6 sosnowieckich szkół podstawowych (SP 10, SP 16, SP 23, SP 42, SP 45 i SP 46). Uczniowie pracowali na komputerach rozwiązując test przyrodniczo - ekologiczny. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

kategoria klas IV

I miejsce - Borys Wawrzynów SP 42

II miejsce ex aeuqo - Julia Czyż SP 23 i Zuzanna Stępień SP 46

III miejsce - Franciszek Duda SP 45

 

kategoria klas V

miejsce - Julia Zdybel SP 23

II miejsce - Sylwia Kak SP 45

III miejsce - Wiktoria Latos SP 16

wyróżnienie - Lena Sobuś SP 46


Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone do szkół do 18 maja.

Dziękujemy za udział w konkursie!

Organizatorzy: M. Hamryszak, M. Hollek, I. Wnęk

 

dodała: MH


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40  

zaprasza uczniów klas IV - V do udziału w miejskim konkursie

„Wirtualny wiosenny spacerek”

- komputerowy test wiedzy przyrodniczo – ekologicznej

 

1.      Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu, ul. Kisielewskiego 4b

2.      Cele:

- zapoznanie uczniów z przyrodą w najbliższej okolicy (teren Sosnowca)

- dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy

- rozwijanie poczucia więzi z przyrodą

- rozwijanie zainteresowań i zamiłowań przyrodniczych i ekologicznych

- promowanie działań sprzyjających ochronie środowiska przyrodniczego

3.      Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych z klas IV i V.

4.      Konkurs odbędzie się dnia 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 13.00. Wejście do szkoły od strony klas młodszych (na prawo od wejścia głównego, przy placu zabaw).

5.      Uczniowie indywidualnie rozwiązują komputerowy test wiedzy i umiejętności przyrodniczo – ekologicznych.

(literatura: podręczniki do przyrody; Przyroda Sosnowca P. Cempulik, K. Holeksa)

6.      Szkoła może zgłosić do 2 uczestników (jeden – kl. IV, jeden – kl. V)

Zgłoszenie powinno zawierać:

- nazwa szkoły

- imiona i nazwiska uczniów, klasa

- imię i nazwisko nauczyciela oraz jego e-mail

7.      Zgłoszenia do konkursu prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:  hamryszak@tlen.pl

do 20 kwietnia 2018r. (piątek)

8.      Zgłoszenie uczniów do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych oraz prezentowanie wizerunku uczestników w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.

9.      Ogłoszenie wyników:

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród. Wyniki zostaną umieszczone na  stronie internetowej szkoły: http://sp40sosnowiec.edupage.org

10.  Uwagi:

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorek: hamryszak@tlen.pl  

11.  Organizatorki: mgr M. Hamryszak, mgr M. Hollek, mgr I. Wnęk