SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Nasze Tradycje Sosnowiecki Lider Ekologii Realizowane programy i projekty Lekcje inaczej 6-latki - dotarły już do IV klasy Aktywna turystyka Bezpieczna szkoła "Ratujemy i uczymy ratować" Kreatywne dzieciaki Inicjatywy Rodziców Gazetka "Szkolne Wieści" XXV DNI ZIEMI "Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy" "Moje miasto bez elektrośmieci" "Zbieramy nakrętki - pomagamy innym" Wolontariat

Aktywna Szkoła

XXV DNI ZIEMI

            

 

XXV DNI ZIEMI w Sosnowcu
ph. „Przyroda najwdzięczniejszym obiektem poznania”
cykl działań w dn. 27 kwietnia – 16 maja

koordynatorzy: mgr M. Hamryszak, mgr M. Hollek, mgr I. Wnęk

- Społeczny Komitet Obchodów XXV Dni Ziemi w Sosnowcu

 


Miejski Konkurs „Wirtualny wiosenny spacerek” 
(komputerowy test wiedzy przyrodniczo-ekologicznej)
9 maja 2017 r. (wtorek) godz. 12.30
uczniowie klas IV, V
godz. 12.30, sala B1
organizatorzy: M. Hamryszak, M. Hollek, I. Wnęk

- uczniowie pracują na komputerach rozwiązując test przyrodniczo - ekologiczny
- wybór zwycięzców w dwóch kategoriach: klasy IV i V
- rozdanie nagród na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ – 2 czerwca 2017 r. (piątek)


Szkolny Konkurs „Wirtualny wiosenny spacerek” 
uczniowie klas II, III 
organizatorzy: M. Hamryszak, M. Hollek, I. Wnęk

I etap - eliminacje
(komputerowy test wiedzy przyrodniczo-ekologicznej)
27 kwietnia 2017 r. (czwartek) 
s. B1

Do eliminacji przystąpić mogą uczniowie w wyznaczonych godzinach:
IIa 12.35 – 13.30
IIb 9.50 – 10.35 lub 14.30 – 15.15
IIc 12.35 – 13.30 lub 13.30 – 14.25
IIIa 8.00 – 8.45
IIIb 12.35 – 13.30 lub 13.40 – 14.25
IIIc 8.55 – 9.40 lub 14.30 – 15.15

- uczniowie pracują na komputerach rozwiązując test przyrodniczo - ekologiczny
- do finału przechodzi z każdej klasy po 2 uczniów z największą ilością punktów

II etap -  finał
16 maja 2017 r. (wtorek)
klasy III - 10.45 – 11.30
klasy II - 11.50 – 12.35

- uczniowie, którzy przeszli do finału rywalizują o I, II i III miejsce (rozwiązują zadania teoretyczne i praktyczne wyświetlane z rzutnika multimedialnego)
- uczniowie poszczególnych klas przyglądają się zmaganiom finalistów
- chętne klasy prezentują piosenki o tematyce wiosenno – przyrodniczej
- wystawa prac kartka z zielnika/praca plastyczna ph. „Mniszek, mlecz, dmuchawiec …”
- podsumowanie warsztatów w terenie – prezentacja multimedialna „Mniszek, mlecz, dmuchawiec – tajemnice rośliny” Kartka z zielnika/praca plastyczna „Mniszek, mlecz, dmuchawiec …”
klasy I - VI
Termin wykonania: do 12 maja 2017 r.


Odpowiedzialni: wychowawcy klas I – III, klasy IV- VI: J. Zyguła, M. Hamryszak, A. Klata
Sposób wykonania do wyboru: 
- kartka z zielnika (kl. III - VI): ususzony okaz mniszka lekarskiego, jasnozielona/jasnoniebieska kartka, koszulka foliowa
- praca plastyczna (kl. I - III): mniszek lekarski wykonany wskazaną przez nauczyciela techniką, niebieska kartka, koszulka foliowa
- praca plastyczna (kl. IV - VI): rysunek kredkami, biała/jasnozielona kartka


Warsztaty przyrodnicze ph. „Mniszek, mlecz, dmuchawiec … - cykl rozwojowy
klasy III - VI
Termin: do 15 maja 2017 r.


Odpowiedzialni: wychowawcy klas III, M. Hamryszak – klasy IV i VI, A. Klata – klasy V
Zasady: 
- uczniowie z nauczycielem uczestniczą w zajęciach w terenie 
- oglądają okazy roślin
- poznają cykl rozwojowy mniszka lekarskiego


AKCJA „LISTY DLA ZIEMI”


W dn. 4 - 11 maja bierzemy udział w Ogólnopolskiej Akcji „Listy dla Ziemi” organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka z Bielska-Białej. W tych dniach uczniowie wezmą udział w zajęciach tematycznych oraz napiszą listy na wykonanym z makulatury papierze. W listach dzieci będą namawiać dorosłych do działań proekologicznych. W tym roku tematem przewodnim jest przeciwdziałanie palenia śmieci w  piecach domowych.

Scenariusze do zajęć i papier listowy – przygotowanie M. Hamryszak
Odpowiedzialni za przeprowadzenie zajęć i napisanie listów w jednym z podanych wyżej dni:

kl. I – III      wychowawcy
Temat zajęć: Listy dla Ziemi – czy małe dzieci mogą zmniejszyć wielką ilość wytwarzanych na świecie śmieci?

kl. IVa      M. Hamryszak
kl. IVb      M. Hamryszak   
kl. Va        A. Klata
kl. Vb       A. Klata   
kl. VIa      M. Hamryszak   
Temat zajęć: Listy dla Ziemi –  jak nie być jednorazowym czyli o sposobach zmniejszania ilości odpadów.

W każdej klasie osoby odpowiedzialne wybierają 1 najciekawszy listy (walory estetyczne - język, styl; zgodność 
z tematem; kreatywność) i przekazują do I. Wnęk lub M. Hamryszak do 12 maja (piątek).
Z nich zostanie wybrany jeden i wysłany na Ogólnopolski Konkurs na Najpiękniejszy list dla Ziemi (termin wysłania: do 15 czerwca 2017 r.). 
Osoby odpowiedzialne za wybranie i wysłanie listu – M. Hamryszak, I. Wnęk

wpisała: MH