SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
STATUT Punktowy System Oceniania Zachowania Stypendium za wyniki w nauce i sporcie Program wychowawczo-profilaktyczny Rekrutacja do szkoły Nowa podstawa programowa kl. I, IV, VII Podstawa Programowa kl. II, III, V, VI Religia/etyka Koncepcja rozwoju szkoły 2014-2019 Plan pracy 2017/2018 Ewaluacja pracy szkoły REGULAMIN "Zielonej Szkoły" Regulamin organizacji wycieczek

Dokumenty

STATUT

 Spis treści

 

Rozdział I - Podstawowe informacje o szkole - str.1     rozdział_I.pdf

Rozdział II - Cele i zadania szkoły - str.2     rozdział_II.pdf

Rozdział III - Organy szkoły - str. 6     rozdział_III.pdf

Rozdział IV - Organizacja szkoły - str. 15     rozdział_IV.pdf

Rozdział V - Zasady rekrutacji - str. 32     rozdział_V.pdf 

Rozdział VI - Uczniowie - str. 35     rozdział_VI.pdf

Rozdział VII - Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego - str. 42     rozdział_VII.pdf

Rozdział VIII - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły - str. 78     rozdział_VIII.pdf

Rozdział IX - Zasady zapewniania bezpieczeństwa w szkole - str. 84     rozdział_IX.pdf

Rozdział X - Rodzice - str. 87     rozdział_X.pdf

Rozdział XI - Zasady usprawiedliwiania nieobecności szkolnych - str. 89     rozdział_XI.pdf

Rozdział XII - Postanowienia końcowe - str. 91     rozdział_XII.pdf