SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Pedagog Psycholog Logopeda Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Pomoc materialna dla ucznia Wyprawka szkolna

Pedagog Psycholog Logopeda

Pedagog

Pedagog - mgr Anita Zgoda 

 

DZIEŃ

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

12.00 -15.00

WTOREK

-------------

ŚRODA

9.00 - 12.00

CZWARTEK

9.00 - 12.00

PIĄTEK

---------------

 

Do zadań pedagoga  szkole należy w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Idź do szkolnego pedagoga, gdy:

 • Twoje dziecko jest dobrym uczniem, ale ma problemy z językiem polskim, np. dostaje jedynki z dyktand albo nie chce czytać lektur.
  Pedagog pomoże ci sprawdzić, czy pociecha nie jest przypadkiem dyslektykiem. Skieruje do opiekującego się szkołą psychologa, który przeprowadzi odpowiednie badania. Jeśli okaże się, że uczeń ma dysleksję, zostanie skierowany na specjalne zajęcia.
 • Dziecko boi się chodzić do szkoły.
  Pedagog porozmawia z tobą i twoim dzieckiem. Ustali, czy powodem lęku przed szkoła są problemy w nauce, czy może konflikty z kolegami z klasy. Wspólnie zastanowicie się, jak najlepiej pomóc dziecku.
 • Macie problemy finansowe.
  Pedagog pomoże przydzielić dziecku zapomogę, stypendium szkolne na potrzeby edukacyjne, a także darmowe obiady.
 • Uczeń zostanie okradziony, pobity lub szykanowany.
  Pedagog zgłosi sprawę do dyrekcji. Porozmawia też z twoim dzieckiem o tym, co się stało   i zainterweniuje celem wyjaśnienia sprawy.
 • Postanowiłeś przenieść dziecko do naszej szkoły.
  Pedagog opowie o zwyczajach w niej panujących, zapozna z wychowawcą i pomoże dziecku odnaleźć się w nowej klasie.
 • Podejrzewasz, że twoje dziecko pali papierosy, pije alkohol bądź bierze narkotyki.
  Pedagog podpowie ci, jak poznać, czy rzeczywiście tak jest. Jeśli twoje przypuszczenia się potwierdzą, dowiesz się, gdzie otrzymać pomoc.