SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Samorząd Uczniowski Regulamin SU PLAN LEKCJI Zajęcia dodatkowe Regulamin - stypendium Nasze prawa Kodeks zachowań na przerwie Alfabet Dobrych Manier Mistrz Dobrych Manier Normy społeczne Stop agresji i przemocy Bezpieczna szkoła-Bezpieczny uczeń Absolwenci Współpraca z absolwentami Ankieta dla absolwentów Losy absolwentów Wspomnienia o szkole EGZAMIN - 8 klasa

Uczniowie

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

tworzą wszyscy uczniowie. Sa reprezentowani przez przedstawicieli wybranych zgodnie z uchwalonym regulaminem.

Prezydium:

 

Przewodniczący

Jakub Musiał

Zastępca

Marcel Kukiełka

Zastępca

Mateusz Siwecki

 

mgr Agnieszka Furtacz

opiekun SU

mgr Kinga Michalec

opiekun SU


Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywają się na wyznaczonej przerwie.


Uczniowie uczą się zasad samorządności. Organizują lub współorganizują:

 • wybory swoich przedstawicieli do samorządów klasowych oraz do samorządu uczniowskiego (poprzedzony kampanią kandydatów/ demokratyczne wybory) – jest to nauka demokracji i działania w zespole, umiejętność współpracy;
 • uroczystości szkolne: Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Mikołajki, Walentynki, Uchwalenie konstytucji 3-go Maja, Dzień Ziemi, Dzień Sportu, okolicznościowe apele szkolne, Pasowanie na czytelnika, Dzień Otwarty – to prezentowanie dorobku szkoły, utożsamianie się z nią, integracja całej społeczności szkolnej;
 • konkursy przedmiotowe, Konkurs Mam Talent, Turniej Mikołajkowy – uczniowie mają możliwość prezentowanie własnych zdolności i talentów, umiejętności współpracy w parze lub zespole;
 • akcje charytatywne: zbiórka nakrętek, góra grosza, zbiórka pieniędzy na WOŚP, zbiórki darów „Paczka dla zwierzaczka”, pomoc dzieciom z Domu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu – to wyrażenie empatii - umiejętność wczuwania się w potrzeby i uczucia innych;
 • akcje prozdrowotne: Dzień Zdrowego Śniadania, Trzymaj Formę, Między nami Kobietkami, Przyjazna Przychodnia, Ratujemy i uczymy ratować – uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie - służą propagowaniu i nabywaniu zdrowych nawyków żywieniowych, aktywnemu spędzaniu czasu wolnego, propagowaniu zdrowego stylu życia.

INICJATYWY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

          BEZPIECZEŃSTWO

 • karty magnetyczne
 • monitoring
 • szafki dla uczniów
 • osobne przerwy obiadowe dla klas I-III i IV-VI
 • opracowanie Kodeksu zachowania na przerwach, Alfabetu Dobrych Manier, Regulaminu Mistrza Dobrych Manier, Modelu absolwenta                    

       

 AKTYWNOŚĆ

 • konkursy (występ-kraje Europy, piramida zdrowia, plakat-sposoby na zdrowy i ciekawy wypoczynek, festiwal kultury regionalnej)
 • Apele i imprezy szkolne (andrzejki, mikołajki, dyskoteki, wieczór poezji dla rodziców, pierwszy dzień wiosny - kabaret, kiermasz podręczników szkolnych
 • Akcje charytatywne (Góra Grosza, zbiórka art. szkolnych, zbiórki dla schroniska zwierząt bezdomnych, zbieramy kartridże-ratujemy konie, zbieramy nakrętki-dofinansowanie wózków inwalidzkich), kiermasze – na odbudowę katedry, dla uczniów potrzebujących
 • Wycieczki, rajdy, ogniska, Dzień Dziecka-piknik w Reczkowe, festyn „Mama, tata, ja”
 • Przerwy w ruchu, wyjazdy na basen, lodowisko, zajęcia sportowe
 • Szczęśliwy Numerek              

 

         ZDROWIE

 • Śniadanie daje moc- przygotowanie kanapek i przekąsek
 • Konkursy:  piramida żywieniowa, test o zdrowiu, znaki drogowe, scenki profilaktyczne
 • Ratujemy i uczymy ratować- kurs pierwszej pomocy

 

EFEKTEM NASZYCH DZIAŁAŃ JEST OTRZYMANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

oraz TYTUŁU - „AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ” i TYTUŁU – „ BEZPIECZNA SZKOŁA”


Uczniowie:

 • Podejmują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, proponują i realizują inicjatywy szkolne i pozaszkolne poprzez dobrze pracujący Samorząd Uczniowski.
 • Rozwijają swoje zainteresowania i pasje, poprzez ofertę kół zainteresowań, udział w zajęciach warsztatowych.
 • Reprezentują szkołę podczas konkurów i zawodów na szczeblu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim.
 • Uczestniczą w planowaniu procesów edukacyjnych zgłaszając swoje propozycje dotyczące życia szkoły.
 • Uczestniczą w wielu akcjach promujących pożądane postawy społeczne, co przynosi pozytywne rezultaty wychowawcze.

 

Efekty podejmowanych działań

Uczniowie:

 • uczą się demokracji i działania w strukturach
 • uczą się koleżeństwa, przyjaźni, zasad fair play
 • utożsamiają się ze szkołą, tworzą jej dobry klimat,
 • ujawniają swoje artystyczne talenty,
 • uczą się podejmowania decyzji
 • uczą się odpowiedzialności, samodzielności i podejmowania inicjatyw
 • uczą się współpracy w grupie, integracji z nauczycielami
 • nabywają zdrowe nawyki
 • uczą się żyć bez uzależnień
 • rozwijają swoje talenty
 • poznają walory historyczne, kulturowe i turystyczne najbliższego regionu