SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Rada Rodziców Regulamin Rady Rodziców Zebrania i konsultacje Kalendarium Inicjatywy Rodziców Poradnik dla rodziców Obowiązek szkolny 6 latek w szkole Dziecko w sieci Internet - porady Dysleksja - porady Zaburzenia językowe - porady Zaburzenia rozwojowe - porady ADHD - porady Tornister ucznia Ubezpieczenie uczniów Poradnik - wszawica Poradnik - szczepienia dzieci Wsparcie i pomoc

Rodzice

Rada Rodziców

Rada Rodziców to prawny reprezentant ogółu rodziców naszej szkoły

Funkcjonowanie Rady Rodziców w szkole reguluje art. 83, 84 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016, poz. 59)

NAJWAŻNIEJSZE KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Stanowiące:

 1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 2. Wybór 2 przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
 3. Uchwalenie Regulaminu swojej działalności.

Opiniodawcze:

 1. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 2. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego.
 3. Wiążące opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji.
 4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

Wnioskodawcze:

 1. Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
 2. Występowanie do Dyrektora Szkoły o powołanie Rady Szkoły.
 3. Wnioskowanie o nadanie imienia szkole.

Inne:

 1. Możliwość występowania do Dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzacego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Możliwość udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez Dyrektora Szkoły w związku z wypadkiem.

Rady Oddziałowe

 1. Reprezentantem rodziców danej klasy jest, wybrana w wyborach tajnych, Rada Oddziałowa (tzw. trójka klasowa).
 2. Przedstawicielem rodziców danej klasy w Radzie Rodziców jest osoba wyłoniona spośród Rady Oddziałowej.
 3. Każda klasa jest reprezentowana w Radzie Rodziców przez 1 rodzica - członka Rady Oddziałowej.
 4. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 5. Rada Rodziców podejmuje wszelkie decyzje w drodze uchwał. Treśc zebrań jest dokumentowana w postaci protokołów.
 6. Dokumentacja Rady Rodziców stanowi treśc informacji publicznej  - podlega udostępnieniu każdemu zainteresowanemu na jego prośbę, w szczególności rodzicom uczniów, których Rada reprezentuje.
 7. Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym członkowie Rady Rodziców wybierają Prezydium oraz Komisję Rewizyjną.

 

Rada Rodziców - rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca - Agnieszka Klimczyk - Kolanek

Zastępca - Magdalena Ungrowska

Sekretarz - Tomasz Bednarz

 

Komisja Rewizyjna

Marta Mól

Karolina Żak

Aneta Kostka

 

Rady Oddziałowe 2017/2018

Klasa

Rada Oddziałowa

 

I A

Katarzyna Blacha - RR

Katarzyna Krawiec

Agnieszka Kossowska-Pudlis

 

I B

Aneta Kostka - RR

Beata Chodnicka

Małgorzata Świerk

 

II A

Katarzyna Uroczyńska - RR

Ewa Imiolczyk

Dorota Hasik

 

III A

Marta Mól - RR

Aneta Golińska

Anna Szafrańska-Wolińska

 

III B

Dominika Skop - RR

Agata Kwatera

Anna Kolano

 

III C

Katarzyna Wojna - RR

Magdalena Zoń

Anna Góral

 

IV A

Elżbieta Pawełczyk - RR

Katarzyna Góral

Małgorzata Czachura

 

IV B

Karolina Żak - RR

Elżbieta Namysłowska

Justyna Baran

 

IV C

Olga Drozdowska - RR

Agnieszka Struska

Magdalena Masternak

 

V A

Agnieszka Klimczyk – Kolanek - RR

Piotr Cymerman

Izabela Ciepał

 

V B

Magdalena Ungrowska - RR

Aleksandra Jonczyk – Kania

Marta Błachowiak

 

VI A

Marzena Nowak - RR

Agnieszka Górkowy

Edyta Sieraczyńska

 

VI B

Lidia Jarosz - RR

Monika Siemińska

Katarzyna Pudo

 

VII A

Tomasz Bednarz - RR

Alicja Kot

Magdalena Sołtysik

 

VII B

Agata Sowa - RR

Bożena Woszkowska

Tomasz Siwecki

 

 

 


 

 

Wpłaty na Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 40

 

 można dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły lub na rachunek Rady Rodziców

PEKAO SA

58 1240 4836 1111 0010 3684 2899

 

Dzięki tym wpłatom możliwe było:

 • wyposażenie pracowni komputerowej dla uczniów klas I-III,
 • zakup szafek korytarzowych dla uczniów klas IV-VI,
 • wykonanie drobnych prac remontowych w szkole,
 • zakup nagród, dyplomów, pucharów, medali, statuetek i słodyczy dla uczniów,
 • dofinansowanie do zielonej szkoły,
 • dofinansowanie do wyjazdów uczniów na zawody sportowe,
 • naprawa sprzętu szkolnego,
 • organizacja Pikniku w Reczkowej dla wszystkich uczniów z okazji Dnia Dziecka,
 • organizacja Festynu Rodzinnego "Mama, Tata, Ja".

DZIĘKUJEMY!