SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Rada Rodziców Regulamin Rady Rodziców Zebrania i konsultacje Kalendarium Inicjatywy Rodziców Poradnik dla rodziców Obowiązek szkolny 6 latek w szkole Dziecko w sieci Internet - porady Dysleksja - porady Zaburzenia językowe - porady Zaburzenia rozwojowe - porady ADHD - porady Tornister ucznia Ubezpieczenie uczniów Poradnik - wszawica Poradnik - szczepienia dzieci Wsparcie i pomoc

Rodzice

Rada Rodziców

Rada Rodziców to prawny reprezentant ogółu rodziców naszej szkoły

Funkcjonowanie Rady Rodziców w szkole reguluje art. 83, 84 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016, poz. 59)

poradnik_-_Rada_Rodziców.pdf

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Agnieszka -Klimczyk Kolanek

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców - Pani Aleksandra Jonczyk - Kania

Sekretarz Rady Rodziców - Pan Tomasz Bednarz

Komisja Rewizyjna:

Pani Ewa Imiolczyk

Pani Aneta Kostka

Pani Aneta Pludrak - Bartoszek

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 40

rok szkolny 2018/2019

 

 

L.p.

 

Klasa

 

 

Rady Oddziałowe

1

I A

Aneta Pludrak – Bartoszek

Justyna Gierek

Magdalena Świerczyna

 

2

I B

Agnieszka Przybyłowska

Agnieszka Latosińska

Marta Rożek

 

3

II A

Katarzyna Blacha

Katarzyna Krawiec

Agnieszka Pudlis

 

4

II B

Aneta Kostka

Beata Chodnicka

Sylwia Piotrowska

 

5

III A

Ewa Imiolczyk

Katarzyna Uroczyńska

Dorota Hasik

 

6

IV A

Anna Golińska

Ewelina Domińska

Anna Szafrańska - Wolińska

 

7

IV B

Agata Kwatera

Anna Kolano

Dominika Skop

 

8

IV C

Magdalena Kurzawa – Talaśka

Katarzyna Wojna

Dorota Sadowska

 

9

V A

Elżbieta Pawełczyk

Mariusz Wdówczyk

Małgorzata Czachura

 

10

V B

Karolina Żak

Ewa Cisło

Justyna Baran

 

11

V C

Olga Drozdowska

Wioletta Falkowska

Katarzyna Kosmala

 

12

VI A

Agnieszka Klimczyk – Kolanek

Piotr Cymerman

Izabela Ciepał

 

13

VI B

Aleksandra Jonczyk – Kania

Magdalena Ungrowska

Katarzyna Musiał

 

14

VII A

Marzena Nowak

Agnieszka Górkowy

Edyta Sieroczyńska

 

15

VII B

Lidia Jarosz

Edyta Poller

Katarzyna Pudo

 

16

VIII A

Tomasz Bednarz

Anna Olech

Magdalena Sołtysik

 

17

VIII Bs

Agata Sowa

Anna Siwecka

Bożena Woszkowska

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Stanowiące:

 1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 2. Wybór 2 przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
 3. Uchwalenie Regulaminu swojej działalności.

Opiniodawcze:

 1. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 2. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego.
 3. Wiążące opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji.
 4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

Wnioskodawcze:

 1. Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
 2. Występowanie do Dyrektora Szkoły o powołanie Rady Szkoły.
 3. Wnioskowanie o nadanie imienia szkole.

Inne:

 1. Możliwość występowania do Dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzacego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Możliwość udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez Dyrektora Szkoły w związku z wypadkiem.

Rady Oddziałowe

 1. Reprezentantem rodziców danej klasy jest, wybrana w wyborach tajnych, Rada Oddziałowa (tzw. trójka klasowa).
 2. Przedstawicielem rodziców danej klasy w Radzie Rodziców jest osoba wyłoniona spośród Rady Oddziałowej.
 3. Każda klasa jest reprezentowana w Radzie Rodziców przez 1 rodzica - członka Rady Oddziałowej.
 4. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 5. Rada Rodziców podejmuje wszelkie decyzje w drodze uchwał. Treśc zebrań jest dokumentowana w postaci protokołów.
 6. Dokumentacja Rady Rodziców stanowi treśc informacji publicznej  - podlega udostępnieniu każdemu zainteresowanemu na jego prośbę, w szczególności rodzicom uczniów, których Rada reprezentuje.
 7. Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym członkowie Rady Rodziców wybierają Prezydium oraz Komisję Rewizyjną.

 

Wpłaty na Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 40

 

 można dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły lub na rachunek Rady Rodziców

PEKAO SA

58 1240 4836 1111 0010 3684 2899

 

Dzięki tym wpłatom możliwe było:

 • wyposażenie pracowni komputerowej dla uczniów klas I-III,
 • zakup szafek korytarzowych dla uczniów klas IV-VIII,
 • wykonanie prac remontowych w szkole,
 • zakup nagród, dyplomów, pucharów, medali, statuetek i słodyczy dla uczniów,
 • dofinansowanie do zielonej szkoły,
 • dofinansowanie do wyjazdów uczniów na zawody sportowe,
 • naprawa sprzętu szkolnego,
 • organizacja Pikniku w Reczkowej dla wszystkich uczniów z okazji Dnia Dziecka,
 • organizacja Festynu Rodzinnego "Mama, Tata, Ja".
 • organizacja zbiórki makulatury.

DZIĘKUJEMY!