SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Środa 18.07.2018
liczba odwiedzin: 1230022

Witamy na naszej stronie

 

Życzymy miłego dnia!

UWAGA!

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

UWAGA RODZICE!!! zmiana w obsłudze świadczeń z MOPS

pismo_z_MOPS0001.pdf

 

Szanowni Państwo!

w związku ze zmianą od 25 maja 2018r. przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

osoby, które nie życzą sobie być umieszczane na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie, by usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszone są o kontakt ze szkołą.

 

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

/dla rodziców uczniów SP40 w Sosnowcu/

Na podstawie: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

                                                                                           

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci  jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 40 w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu (41-219), przy ul. Kisielewskiego 4 b.
 2. Kontakt z Dyrektorem Szkoły – tel. 32 263 17 30, sp40@sosnowiec.edu.pl
 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów:
 1. Imiona i nazwisko,
 2. Data i miejsce urodzenia,
 3. Adres zamieszkania i zameldowania
 4. Numer PESEL,
 5. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, ich adresy zamieszkania i zameldowania, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów,
 6. Płeć,
 7. Miejsce nauki i klasa
 8. Wizerunek ucznia w przypadku wyrażenia zgody przez rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie wizerunku dziecka.
 1. Inspektorem Danych Osobowych (IOD) zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momenciewpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe, tworzenie grup religia/etyka.
 7. Dane osobowe uczniów będą przechowywane w szkole przez okres nauki w szkole podstawowej nr 40 w Sosnowcu oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

 

UWAGA!

 

Od stycznia 2018 r. opłaty za obiady należy dokonywać przelewem na nowy numer konta:

31 1020 2313 0000 3102 0579 6877 (PKO)

tytułem: imię i nazwisko dziecka, SP40

Opłata za miesiąc czerwiec 2018r.: 42,00 zł

Wpłaty należy dokonać do 11.06.2018r. W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego uprzejmie prosimy o potwierdzenie wysokości wpłaty za obiady pod numerem tel. 32 293 81 39 wew. 35 lub 43.

:

 

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SOSNOWCU

 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/