SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Niedziela 26.03.2017
liczba odwiedzin: 1004122

Witamy na naszej stronie

 

Życzymy miłego dnia!

UWAGA!

TRWAJĄ PRACE TERMOMODERNIZACYJNE OBIEKTU

PROSZĘ O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI

PODCZAS PRAC PRZY WEJŚCIU DO KLAS I-III

KORZYSTAMY Z WEJŚCIA PRZEZ HALĘ SPORTOWĄ LUB WEJŚCIA DO PRZEDSZKOLA

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

Rozpoczynamy zapisy do klasy I na rok 2017/2018

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 
Rodzice każdego sześciolatka/ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej otrzymają 500 złotych na zakup dla swojej pociechy artykułów szkolnych w ramach programu "Wsparcie na starcie", po złożeniu stosownego wniosku i faktur za zakup wyprawki szkolnej.

REKRUTACJA DO KLAS SPORTOWYCH

W oddziałach sportowych w ramach zajęć sportowych realizowane jest szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Dokumenty dla kandydatów do klasy sportowej:

Zgoda na testy sprawnościowe.pdf

Deklaracja - klasa sportowa.pdf

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ.pdf

Prowadzimy nabór do klas:

klasa I - piłka nożna

Testy sprawnościowe dla uczniów klas I i spotkanie z trenerem odbędzie się w dniu 28.03.2017 - godz. 17.30 - boisko ZSO 14 ul. Kisielewskiego 4b. Do testów przystępują uczniowie, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na udział w testach sprawnościowych.

klasa IV - piłka nożna

Testy sprawnościowe dla uczniów klas III i spotkanie z trenerami odbędzie się w dniu 27.03.2017 - godz. 17.00 - boisko ZSO 14 ul. Kisielewskiego 4b. Do testów przystępują uczniowie, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na udział w testach sprawnościowych.

klasa IV - koszykówka

Testy sprawnościowe dla uczniów klas III i spotkanie z trenerami odbędzie się w dniu 29.03.2017 - godz. 17.00 - 18.00 na hali sportowej ZSO 14 ul. Kisielewskiego 4b. Do testów przystępują uczniowie, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na udział w testach sprawnościowych.

klasa VII - piłka nożna

Testy sprawnościowe dla uczniów klas VII i spotkanie z trenerami odbędzie się w dniu 20.03.2017 - godz. 16.00 - boisko ZSO 14 ul. Kisielewskiego 4b. Do testów przystępują uczniowie, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na udział w testach sprawnościowych.

W klasie VII od 1.09.2017 planujemy naukę języków obcych:

język angielski - język obcy nowożytny

język niemiecki - drugi język obcy nowożytny

Nowa podstawa programowa obowiązywać będzie w  klasie I, IV, VII

Nowa podstawa programowa 2017.pdf

Wszystkie informacje dotyczące reformy oświaty

i zmian od 1.09.2017r.

znajdują się w zakładce Reforma oświaty

 

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SOSNOWCU

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/


 

Od stycznia 2017 r. opłaty za obiady należy dokonywać przelewem:

 

ING Bank Śląski O/Sosnowiec

61 1050 1142 1000 0090 3110 0689

tytułem: imię i nazwisko dziecka, SP40

Opłata za miesiąc marzec 2017 - 69 złotych