SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Poniedziałek 19.11.2018
liczba odwiedzin: 1288411

Witamy na naszej stronie

 

Życzymy miłego dnia!

Uwaga! Głosujemy!

W dniach 9-19 listopada 2018r. odbędzie się głosowanie

na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu.

Strefa Szkolna-duża

Numer projektu: XVIII/1/S/D "Weź na klatę - Młodzieżowa strefa crossfitu" - ZSO nr 14.

Lokalizacja: ul. Kisielewskiego 4B ZSO nr 14 Kwota: 135 000,00 zł

glosowanie_1.pdf

Strefa Przedszkolna- duża

Numer projektu: XVIII/1/P/D „Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw – PM nr 45.

Lokalizacja: ul. Kisielewskiego PM nr 45 Kwota: 200 000,00 zł

glosowanie_2.pdf

Lokalne Strefy Konsultacyjne - Administracja nr 2

Numer projektu: VIII/13 - Rewitalizacja skwerku przy przychodni. - ul. Kisielewskiego.

lokalizacja: ul. Kisielewskiego, kwota: 220 000,00 zł,

glosowanie_nr_3.pdf

Głosowanie tylko w wersji elektronicznej na stronie

http://www.obywatelski.sosnowiec.plwatelski.sosnowiec.pl

 

UWAGA!

Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego w 2018 roku dni wolne to:

1 listopada - Wszystkich Świętych - Dzień wolny od pracy

2 listopada - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 listopada - Dzień wolny od pracy

Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy.

23 grudnia do 31 grudnia - Zimowa przerwa świateczna

 

Do dnia 30 listopada trwa zbiórka słodyczy dla Wychowanków Domów Dziecka z Naszego Regionu. Zbiórka zakończy się 30 listopada, słodycze będą zbierane przy dyżurce klas I-III i odebrane ze szkoły przez organizatorów.

9 grudnia 2018r. odbedzie się impreza"Motomikołaje"organizowana przez Stowarzyszenie Motocyklowe „Dawcy Uśmiechu". Finał odbędzie się w Hali MOSiR w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego. 

Egzamin - klasy VIII

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017


TORNISTER UCZNIA!

Tornistry_szkolne_zalecenia_Glownego_Inspektora_Sanitarnego.pdf

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2018-2019

Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpieczenia firmy AXA na sumę ubezpieczenia 20 000,00zł /wariant bezkomisyjny obejmujący sport wyczynowy/. Składka roczna 50,00zł od ucznia. Ubezpieczenie uczniów jest dobrowolne.

AXA_2018_2019.pdf

2018-2019_AXA_OWU_NNW_uczniow.pdf

 

Informacje dla uczniów klas VIII - kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

https://men.gov.pl/rekrutacja

 

Szanowni Państwo!

w związku ze zmianą od 25 maja 2018r. przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

osoby, które nie życzą sobie być umieszczane na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie, by usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszone są o kontakt ze szkołą.

 

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

/dla rodziców uczniów SP40 w Sosnowcu/

Na podstawie: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

                                                                                           

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci  jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 40 w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu (41-219), przy ul. Kisielewskiego 4 b.
 2. Kontakt z Dyrektorem Szkoły – tel. 32 263 17 30, sp40@sosnowiec.edu.pl
 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów:
 1. Imiona i nazwisko,
 2. Data i miejsce urodzenia,
 3. Adres zamieszkania i zameldowania
 4. Numer PESEL,
 5. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, ich adresy zamieszkania i zameldowania, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów,
 6. Płeć,
 7. Miejsce nauki i klasa
 8. Wizerunek ucznia w przypadku wyrażenia zgody przez rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie wizerunku dziecka.
 1. Inspektorem Danych Osobowych (IOD) zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momenciewpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe, tworzenie grup religia/etyka.
 7. Dane osobowe uczniów będą przechowywane w szkole przez okres nauki w szkole podstawowej nr 40 w Sosnowcu oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

 

UWAGA!

 

Od stycznia 2018r. opłaty za obiady należy dokonywać przelewem na nowy numer konta:

31 1020 2313 0000 3102 0579 6877 (PKO)

tytułem: imię i nazwisko dziecka, SP40

Informacje pod numerem tel. 32 293 81 39 wew. 35 lub 43.

Stołówkę prowadzi ZSO nr 14

:

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SOSNOWCU

 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/