Szkoła Podstawowa nr 40 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14
Strona główna
Piątek 05.03.2021
liczba odwiedzin: 1683387

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 40 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14
    41-200 Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 4 b

  • SP 40 - (32) 263 17 30
    ZSO 14 - (32) 293 81 39
    sp40@sosnowiec.edu.pl

Mapa

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

UWAGA RODZICE

Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2021/2022 

od 1 marca 2021r.

Zapraszamy do klasy I ogólnej, klas I sportowych oraz klas IV sportowych

Terminy rekrutacji-zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca.pdf

link do naboru do klas I    https://sp-sosnowiec.nabory.pl/

link do naboru do klas IV    https://sp-klasy4-sportowe-sosnowiec.nabory.pl/

Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja

 

link do pobrania aplikacji      https://www.gov.pl/web/protegosafe 

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.pdf

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Zmiany w Egzaminie Ósmoklasisty w 2021r.pdf

Szczegóły w zakładce Uczniowie

Aktualne informacje Rady Ministrów - link poniżej

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wszystko-co-powinieneś-wiedzieć-o-kwarantannie

Schemat postępowania - Kwarantanna i izolacja -PSSE.docx

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 

 

Konto bankowe Rady Rodziców

Pekao SA 58 1240 4836 1111 0010 3684 2899

Proponowane wysokości wpłat na cały rok szkolny:

100 zł - jedno dziecko w szkole

50 zł - dwoje dzieci w szkole

30 zł - troje i więcej dzieci w szkole

Jeśli wpłata na konto RR będzie dokonana do 31.01.2021 

od wszystkich rodziców danej klasy /zgodnie z deklarowaną kwotą/

klasa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10% lub 15% wpłaconej kwoty.

Pozyskane środki finansowe przeznaczamy na rzecz uczniów

/zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla dzieci, wsparcia najbardziej potrzebujących uczniów/.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2020/2021

01.09.2020 – 31.08.2021

nr Polisy: EDU-N004651

TU SA InterRisk

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Agent ubezpieczeniowy: Pani Edyta Bachor – tel. 502 099 595

 

STOŁÓWKA SZKOLNA - ZSO 14

OBIADY w roku szkolnym 2020/2021

Łączna należność z tytułu żywienia dziecka płatna jest do 10-go każdego miesiąca 

na rachunek bankowy 

PKO BP 31 1020 2313 0000 3102 0579 6877 

 gdzie za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności na konto szkoły.

Koszt jednego obiadu 3,50 zł.

Dziecko może korzystać z obiadów po podpisaniu umowy i uregulowaniu ewentualnych zaległości.

Informację o wysokości opłaty za obiady za dany miesiąc każdy rodzic dostaje sms.