Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14
Strona główna
Czwartek 11.08.2022
liczba odwiedzin: 1874056

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14
  41-200 Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 4 b
  www.sp40sosnowiec.edupage.org
  sp40@sosnowiec.edu.pl

 • ZSO 14 - (32) 293 81 39
  Sekretariat uczniowski SP40 (32) 293 81 39 wew. 41
  Dyrektor mgr Tomasz Pawłowski (32) 293 81 39 wew. 31
  Wicedyrektor mgr Dorota Wiśniewska (32) 263 17 30

Mapa

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

 

TERMINARZ REKRUTACJI uzupełniającej

https://sp-sosnowiec.nabory.pl/

Rekrutacja_2022.pdf

Dofinansowanie do zakupu podręczników

informacja_dla_rodziców_2022.doc

Nabór uczniów do
klas I-szych sportowych

 

do klas IV - oddziałów mistrzostwa sportowego

 

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja


 

Konto Bankowe Rady Rodziców SP40

Pekao SA 58 1240 4836 1111 0010 3684 2899

Proponowane wysokości wpłat na cały rok szkolny:

100 zł - jedno dziecko w szkole

50 zł - dwoje dzieci w szkole

30 zł - troje i więcej dzieci w szkole

Jeśli wpłata na konto RR będzie dokonana do 31.01.2021 

od wszystkich rodziców danej klasy /zgodnie z deklarowaną kwotą/

klasa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10% lub 15% wpłaconej kwoty.

Pozyskane środki finansowe przeznaczamy na rzecz uczniów

/zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla dzieci, wsparcia najbardziej potrzebujących uczniów/.

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2021/2022

01.09.2021 – 31.08.2022

nr Polisy: 4021201095

Colonnade Insurance S.A

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

Agent ubezpieczeniowy: Pani Edyta Bachar – tel. 502 099 595

 

STOŁÓWKA SZKOLNA - ZSO 14

OBIADY

Łączna należność z tytułu żywienia dziecka płatna jest do 10-go każdego miesiąca 

na rachunek bankowy

PKO BP 31 1020 2313 0000 3102 0579 6877 

 gdzie za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności na konto szkoły.

Koszt jednego obiadu od 1.09.2022r. 4,00zł.

Dziecko może korzystać z obiadów po podpisaniu umowy i uregulowaniu ewentualnych zaległości.

Informację o wysokości opłaty za obiady za dany miesiąc każdy rodzic dostaje sms.