SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Informacje Klasy I -III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII

Podręczniki

Informacje

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. wprowadza kompleksowe zmiany, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym, dostępu do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania (które mogą zastępować lub uzupełniać podręczniki), jak również materiałów ćwiczeniowych. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, będą bezpłatne.

Podręczniki oraz materiały edukacyjne, kupione dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, będą gromadzone w bibliotekach szkolnych i wypożyczane, a w przypadku materiałów w postaci elektronicznej udostępniane, uczniom. Powinny służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów poszczególnych klas. Materiały ćwiczeniowe będą uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu.

harmonogram_-_bezplatne_podreczniki.pdf

http://www.men.gov.pl/podreczniki/dopuszczone_lista3.php