SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Panel lekcyjny
Gazetka "Szkolne Wieści" Kreatywne dzieciaki Lekcje inaczej 6-latki - dotarły już do III klasy Zajęcia na basenie Gimnastyka korekcyjna Lekcja akrobatyki sportowej Lekcje gimnastyki na wesoło Przerwy w ruchu "WF" Z KLASĄ Kids Athletics Turniej Mikołajkowy na sportowo Aktywna turystyka Realizowane programy i projekty Uroczystości i imprezy Bezpieczna szkoła Inicjatywy Rodziców "Ratujemy i uczymy ratować" XXV DNI ZIEMI "Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy" "Moje miasto bez elektrośmieci" "Zbieramy baterie - chronimy środowisko" "Zbieramy nakrętki - pomagamy innym"

Aktywna Szkoła

Bezpieczna szkoła

30 stycznia 2015 r. odbył się apel „BEZPIECZNE FERIE W RUCHU” z udziałem przedstawicieli Policji. Uczniowie klasy VI b przedstawili inscenizację nt. zachowania bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Dzieci z klas I-III otrzymały od policjantów światełka odblaskowe.

.................................................................................................................................................................................

SPOTKANIE Z POLICJĄ

Uczniowie klas w pierwszych dniach swojego pobytu w szkole (wrzesień 2014r.) spotkali się z przedstawicielami Policji. Dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem. Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Policjanci uczulili także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas podróży samochodem. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. 

Zapraszamy do Albumu fotograficznego

.................................................................................................................................................................................

17 stycznia 2014 w naszej szkole odbył się apel „BEZPIECZNE FERIE W RUCHU”.

Przedstawiciele klasy V b przedstawili inscenizację nt. zachowania bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.           

Celem apelu było:
- zapoznanie uczniów ze sposobami  bezpiecznego spędzania ferii zimowych;       
- propagowanie bezpiecznych zasad zachowania się w różnych sytuacjach drogowych;
- kształtowanie nawyków poczucia odpowiedzialności za zdrowie  i bezpieczeństwo własne i innych;
- znajomość podstawowych znaków drogowych;
- uświadomienie uczniom konieczności noszenia elementów odblaskowych w różnych sytuacjach drogowych.

............................................................................................................................................................................................................................

SPOTKANIE ZE SZNUPKIEM

7 października 2013 r. uczniowie klas I uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych prowadzonych przez podinspektora Dariusza Panasa z KMP w Sosnowcu i komisarza Tomasza Ciepała z KWP w Katowicach.

Dzięki programowi „Bezpieczny Pierwszak” uczniowie klas I utrwalili zasady ruchu drogowego i praktycznego ich stosowania oraz uświadomili sobie na jakie zagrożenia ze strony innych ludzi mogą być narażeni. Dzieci wysłuchały bajki "O wilku i siedmiu koźlątkach" oraz obejrzały film "Sznupek radzi jak być bezpiecznym na drodze". Bardzo chętnie brały udział w pogadankach o bezpiecznym zachowaniu, śpiewały „Piosenkę Sznupka”, która uczy wielu bezpiecznych zachowań i złożyły ślubowanie. Na koniec spotkania miały możliwość zabawy z maskotką śląskiej Policji – Sznupkiem oraz otrzymały migające odblaski. Ta lekcja z policjantami pozostanie w ich pamięci na długi czas i przyczyni się do dbania o bezpieczeństwo. 

Zajęcia zostały zorganizowane dzięki inicjatywie rodzica p. Tomasza Ciepała.

dodała: MH