SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W SOSNOWCU
Strona główna
Szkoła Promująca Zdrowie Śniadanie daje moc

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

alt

Nasza szkoła uzyskała certyfikaty:

 

KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Szkoła należy do Krajowej Sieci Szkół Promujacych Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. Realizuje standardy szkoły promującej zdrowie, podejmuje systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej, swoją pracę poddaje rzetelnej autoewaluacji, a swoimi doświadczeniami dzieli się z innymi.

 

CERTYFIKAT ŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

Nr certyfikatu: 168/10-2008


Przyznano na lata: 2008-2011

 

Nr certyfikatu: 168/prolongata/05-2013

Przyznano na lata: 2013-2015

Prezentacja SP40 -_Szkoly Promujacej Zdrowie.ppt

Definicja


Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3.  Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4.  Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Szkołę Promującą Zdrowie charakteryzuje:

1. Program edukacji zdrowotnej.
2. Etos zdrowia w szkole.
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Nasza szkoła propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia,  kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i ich rodziców”.

 

UROCZYSTE WRĘCZENIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Trzy sosnowieckie szkoły wyróżnione Certyfikatemhttp://www.sosnowiec.pl/_upload/image/DSCN1445.JPG


Uroczystość, w której wziął udział Sekretarz Stanu w MEN – Tadeusz Sławecki - odbyła się 9 grudnia 2014 roku w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wśród wyróżnionych certyfikatem szkół, znalazły się trzy sosnowieckie szkoły - Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 40 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6. Certyfikaty z rąk Sekretarza Stanu w MEN odebrali dyrektorzy szkół - Dorota Wiśniewska - dyrektor SP nr 40 Mariusz Mike - dyrektor SP nr 29 oraz szkolni koordynatorzy programu.
Wręczając szkołom certyfikaty wiceminister edukacji pogratulował ich przedstawicielom i życzył dalszych sukcesów w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

O nadanie certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” mogą ubiegać się szkoły wszystkich typów, należące do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie i posiadające certyfikat wojewódzki tej sieci co najmniej przez 3 lata. Ponadto są to placówki, które podejmują systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, m.in. tworząc warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej. Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie rekomendowała wybrane szkoły do otrzymania Krajowego Certyfikatu.

Zgodnie z procedurą nadawania Certyfikatu, Pani Minister Edukacji Narodowej na podstawie tej rekomendacji, przyznała prestiżowe wyróżnienia.

Do krajowej sieci szkół promujących zdrowie należą obecnie 142 placówki z całego kraju. Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce.